Product Description

תכנון, בטיחות ופונקציונליות הם לב ליבם של החדשנות בבסיס הZ.

יחידת הבסיס המאובטחת בעלת מערכת מודולרית חדשה המציעה הגנה מקסימאלית לצד שימוש גמיש ונוח. מנגנון הסיבוב הייחודי והחדשני של 360 מעלות  מאפשר לסובב את מושב הרכב לצד דלת הרכב ומאפשר הכנסה והוצאה פשוטים וקלים של התינוק, ופחות עומס על גב ההורים.

מאפשר חיבור בקלות של הסלקל מדגם CLOUD Z לבסיס ואינו מצריך חגירה באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

אינדקטורים חזותיים ואקוסטיים יאשרו לכם שהוא הותקן כהלכה.