Product Description

דגם הקלאוד Z מצטיין ביכולת השכיבה שלו ע”ג העגלה ( לא ברכב) באמצעות מתאמים לעגלה. מערכת L.S.P למניעת פגיעת צד ומשענת ראש מתכוננת. סלקל קלאוד Z  מיוצר בתקן I-SIZE עבר מבחני ריסוק חיצוניים מחמירים וזכה בציון הגבוה ביותר. ניתן להוסיף לסלקל בסיס מסתובב על ציר המאפשר את הכנסת התינוק לרכב בקלות וברוגע.