Product Description

מובייל דובונים מתוק להפליא, המובייל מרשרש מעוצב עם דובונים וכוכבים ומראה להשתקפות התינוק
המובייל מיועד לחיבור ע”ג אמבטיית העגלה / לול / עריסה