Product Description

טרמפולינה, להאכלה נוחה של הילד רגע לפני שהוא יושב באופן עצמאי.
ניתן לחבר את הטרמפולינה גם לשלב הבא של כיסא, כך שהילד ישב בגובה שולחן האוכל.
ניתן לכוון את מצב הגב לנוחות הילד.